*ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення органу приватизації __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SPE001-UA-20231126-46020


Найменування оператора електронного майданчика, через якого було заведено лот в ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію (в разі наявності): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Орган приватизації/ організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Статус електронного аукціону: наявний один учасник (викуп)

Найменування лота: Будівля, А,кр - адмінбудівля площею 58,8 кв. м; Б - гараж площею 106,7 кв. м; І -вимощення, за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48
 1. До складу об’єкта приватизації входять: адмінбудівля – літ. А з бетонним ганком літ. кр загальною площею 58,8 кв. м (рік побудови – 1960; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – дошки); гараж – літ. Б загальною площею 106,7 кв. м (рік побудови – 1960; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – бетон); вимощення – літ. І загальною площею 94,0 кв.м.

Учасники електронного аукціону:
 1. Сажевська Катерина Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3364814868

Стартова ціна лота: 54 219,53 грн У разі прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу на запропоновану учасником ціну (ціну продажу) нараховується ПДВ згідно Податкового кодексу України.

Запропонована учасником ціна лота (ціна продажу лота) без урахування ПДВ: 56 000,00 грн Сума ПДВ: 11 200,00 грн

Запропонована учасником ціна лота (ціна продажу лота) з урахуванням ПДВ: 67 200,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 10 843,91 грн

Розмір реєстраційного внеску: 1 340,00 грн

Реквізити рахунку оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію для доплати учасником винагороди оператора (плати за участь в електронному аукціоні), якщо сума такої винагороди перевищує суму гарантійного внеску: __________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію (плата за участь в електронному аукціоні): 2 688,00 грн з ПДВ

Сума, що підлягає доплаті учасником, що подав заяву на участь в електронному аукціоні оператору, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію, якщо сума винагороди оператора (плати за участь в електронному аукціоні) перевищує суму гарантійного внеску: 0,00 грн

Реквізити рахунку 1 для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 42767945
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA958201720355549003000055549
 5. МФО банку: 820172

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 1: 1 340,00 грн

Реквізити рахунку 2 для перерахування оператором залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора):
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 42767945
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA748201720355219003000055549
 5. МФО банку: 820172

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 2: 8 155,91 грн

Реквізити рахунку 3 для проведення учасником, що подав заяву на участь в електронному аукціоні, розрахунків за об’єкт:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 42767945
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA958201720355549003000055549
 5. МФО банку: 820172

Сума, що підлягає сплаті учасником на рахунок 3 після прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу, яка дорівнює запропонованій учасником ціні лота (ціні продажу лота) з урахуванням податків (у випадку їх нарахування), за вирахуванням залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора): 59 044,09 грн з ПДВ

Протокол про результати електронного аукціону сформовано: 14.12.2023 20:00:03

Після формування протоколу про результати електронного аукціону учасник зобов'язується:

Учасник, що подав заяву на участь в електронному аукціоні: Сажевська Катерина Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3364814868_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Орган приватизації: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.
**Протокол про результати електронного аукціону підписується в трьох оригінальних примірниках, якщо на підписанні його в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”